Prevención del riesgo cardiovascular

publicado en: Cardiologia, Especialidades | 0

Què és el risc cardiovascular?

Les malalties Cardiovasculars, són malalties que afecten a les artèries del cor i de la resta de l’organisme, principalment el cervell, els ronyons i els membres inferiors. Les més importants són: l’infart de miocardi i l’accident cerebrovascular (trombosi, embòlia i hemorràgia cerebral). Són molt greus i la principal causa de mort sobretot en països desenvolupats.

Què és el risc cardiovascular?
Què és el risc cardiovasculars la probabilitat que té un individu de sofrir una d’aquestes malalties dins d’un determinat termini de temps i això va a dependre fonamentalment del nombre de factors de risc que estiguin presents en un individu. Els factors de risc es classifiquen en 2 grans grups: factors modificables (podem intervenir per evitar-los) i factors no modificables (no podem intervenir). Així podem definir com:

No modificables:

 • Edat
 • Sexe
 • Raçacorazonb1
 • Antecedents familiars

Factors que sí podem modificar:

 • Hipertensió arterial
 • Augment del colesterol
 • Síndrome Metabòlica i Diabetis
 • Sobrepès i obesitat
 • Tabaquisme
 • Sedentarisme
 • Abús d’alcohol
 • Ansietat i estrès

Els quatre primers factors, en general, van freqüentment associats atès que tenen factors comuns que els engeguen (Síndrome Metabòlica). Juntament amb el tabac, són els factors de risc modificables més importants sobre els quals hem d’actuar i el fet de coincidir en una mateixa persona diversos factors de risc encara que sigui de forma mínima, el risc es multiplica de forma exponencial, no se sumeixi. És necessari per tant tractar tots i cadascun dels factors de risc que estan presents perquè realment aquest risc disminueixi.

Dejar una opinión