Test d’Intolerància Alimentària

posted in: especialitats, General | 0

Hem de diferenciar dos conceptes diferents i, per tant, dues manifestacions clíniques diferents:

  1. Al·lèrgia als aliments. Procés intervingut per IgE enfront de la proteïna de l’aliment, es manifesta amb una reacció causa-efecte ràpida.
  2. Intolerància als aliments. Procés, menys fàcil de detectar, les manifestacions del qual solen ser menys clares, més insidioses i, de vegades, més difícils d’intuir.

La intolerància alimentària es deu a la formació d’anticossos enfront de determinats aliments, però no del tipus IdE (que desencadena un procés al·lèrgic), sinó en una primera etapa del tipus IgA i després de múltiples estímuls a la formació del IgG.

shutterstock_45363094

Determinats aliments poden respondre d’una forma anormal, que en alguns casos poden desencadenar trastorns digestius i, en uns altres, les seves manifestacions poden ser més insidioses i difícils de relacionar amb l’aliment, precisament per ser patologies moderades i de tipus crònic. Les condicions clíniques que s’han pogut relaciones amb intolerància alimentària i que, després de suprimir l’aliment o aliments, en més de dos terços dels casos s’han produït millorances evidents, són les següents:

  •  Processos dermatològics (16%). Acne, èczema, psoriasis, rashes, urticària, picor
  • Trastorns gastro-intestinals (50%). Dolores abdominals, constipació, diarrea, inflor, síndrome del còlon irritable. És la patologia que més indueix a pensar en una intolerància alimentària.
  •  Molèsties neurològiques (10%). Mal de cap, migranya, mareig, vertigen.
  • Molèsties respiratòries (10%). Asma, rinitis, dificultat respiratòria. En aquests casos es pot solapar amb un procés al·lèrgic.
  • Trastorns psicològics (11%). Ansietat, letargia, depressió, fatiga, nàusees, hiperactivitat (principalment en nens)
  • Altres. Artritis, fibromalgia, articulacions inflamades.
  • Intolerància alimentària i obesitat. En persones obeses que no responen als tractaments habituals de pèrdua de pes, s’han experimentat pèrdues de pes en eliminar de la dieta els aliments enfront dels quals es presentava una sensibilitat alta. La seva explicació està científicament provada. Per això, el test d’intolerància alimentària està molt indicat, com a prova a incloure en les exploracions clíniques habituals, prèvies a la instauració d’una dieta encaminada a l’obesitat.

intoleranciaS’ha trobat millories entre la meitat i els dos terços dels casos, que han complert la dieta establerta pel seu metge, suprimint els aliments que, a través de les anàlisis, s’han mostrat menys recomanats. En general, la millorança es percep entre els 20 i 60 dies d’haver instaurat la dieta adequada. Es tracta, per tant, d’una opció important a tenir en compte en el grup de patologies descrites, i que poden millorar-se suprimint la causa o aliment que els origina.

Leave a Reply