La bronquitis: què és?

posted in: especialitats, General | 0

La Bronquitis és una de les infeccions respiratòries més freqüents de l’aparell respiratori. Alguns metges la defineixen com una “malaltia febril …” és a dir una malaltia turbulenta, ja que hi ha presència de tos i raneres roncants. La bronquitis passa quan l’arbre traqueobronquial, és a dir, els conductes d’aire que van als pulmons (bronquíols), s’inflamen i produeixen massa moc.

Hi ha dos tipus bàsics de Bronquitis: shutterstock_81007585

– Bronquitis Crònica: és una tos que persisteix per dos a tres mesos cada any per almenys dos anys, la qual produeix mucositat excessiva. La tos i la inflamació poden ser causades per infecció, malaltia o l’exposició del nen al fum del tabac o una altra substància irritant en l’aire. La bronquitis cròniques són també coneguts com Malaltia Pulmonar Obstructives Cròniques.

-Bronquitis Aguda: aquesta sol ser de curt termini; és més comú i és causada generalment en el nen per una infecció respiratòria i afecta inicialment el nas, els sins paranasals i la gola i després es propaga cap als pulmons.

La bronquitis també és coneguda amb altres noms com Bronquitis crònica, Emfisema i OCFA i la més comuna Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica

Leave a Reply