Web

 

Per a Futurmedic, la Responsabilitat Social Corporativa és un concepte imprescindible en la nostra activitat.

Creiem que l’única forma de gestionar una empresa, i sobretot en el sector sanitari, és amb el màxim respecte als valors que prevalen, o haurien de prevaler, en la nostra societat. Entenem que l’RSC ha de començar a nivell intern, per a després ésser capaços d’actuar i influir en l’exterior, i per tant considerem el capital humà com el bé més preuat que podem tenir.

 

Tenim un pla de desenvolupament  sostenible i de conservació del medi ambient. Els eixos en els que es basa aquesta política són els que afecten a l’ús de recursos pel centre així com la manipulació de la producció i eliminació d’aquests recursos. Es basa en l’ús eficient de:

  • Suministres
  • Productes d’un sol ús
  • Productes tòxics
  • Contaminació visual i acústica