L’empresa Futurmedic neix l’any 2007, com a expansió i profundització del Gabinet de Ginecologia i Urologia, que treballava a Sant Feliu de Guíxols.

 

  • Missió

La filosofia de Futurmedic té com a objectiu crear un centre de Serveis Mèdics i Fisioteràpia (Futurfisio) amb una atenció continuada, des de la infància a la vellesa, on tracti tant els aspectes d’atenció a la malaltia com la prevenció i el manteniment de la salut. No tractem malalties, sinó a persones.

 

  • Visió

El nostre compromís és el de combinar els avenços tecnològics de la medicina amb la mà humana i personal dels nostres professionals.

 

  • Valors

Com tota entitat compromesa amb la societat, Futurmedic disposa d’un codi ètic institucional, on manifesta que totes les actualitzacions que es realitzin han de basar-se en la dignitat de l’èsser humà i en els principis de llibertat i autonomia de l’individu, la solidaritat amb els demés i la igualtat en el tracte i el gènere per a tothom, sense discriminació per raons de sexe, raça, afiliació política ni religió.