Què són les malalties cardiovasculars (MCV)?

Sota aquest nom s’aglutinen una sèrie de malalties que afecten el cor i tota la xarxa de vasos sanguinis de l’organisme, que inclou les artèries, els capil·lars i les venes que traslladen la sang a tots els racons del cos, motiu pel qual abans es les coneixia com malalties de l’aparell circulatori.

Les malalties cardiovasculars (MCV) són la principal causa de mort a tot el món tant en homes com en dones. Cada any moren més persones a tot el planeta per aquest motiu que per qualsevol altre. I les perspectives no milloraran en un futur proper: es calcula que el 2015 prop de 20 milions de ciutadans perdran la vida a conseqüència d’una malaltia cardiovascular.

Les MCV avancen de manera silenciosa sense donar gairebé senyals d’alarma. La bona notícia és que cada vegada comptem amb més informació sobre com es produeixen i sobre què podem fer per prevenir-les i mantenir una salut cardiovascular òptima.

 

Com es produeixen les MCV?

Les artèries, els vasos sanguinis de major calibre que alimenten el nostre organisme són les dianes principals de les malalties cardiovasculars. Totes aquestes malalties comparteixen un element comú i és que, amb el temps, acaben per lesionar les artèries i afavorint que s’estrenyin, perdin elasticitat i potencialment es obstrueixin.

Aquest procés es produeix en major o menor mesura en tots els grans vasos, però es torna més preocupant quan els afectats són els encarregats d’aportar sang al cor i el cervell. El nom que s’empra en medicina per referir-se a aquest procés de deteriorament és arteriosclerosi. Quan es presenta una obstrucció, esdevé l’anomenat accident cardiovascular, que pot desenvolupar-se de forma lenta i progressiva per la pròpia malaltia vascular, o bé sobtadament, a conseqüència de la formació d’un trombe.

 

Són greus les conseqüències?

Les malalties cardiovasculars són conegudes per les seves manifestacions més greus. En funció de l’òrgan afectat, aquestes són l’ictus (infart o trombosi cerebral), l’infart de miocardi o l’angina de pit.

A més d’una mateixa base fisiopatològica, aquestes malalties tenen una altra característica en comú i és que els factors de risc responsables del seu desenvolupament són els mateixos. Tenir elevada la pressió arterial, nivells alts de colesterol, patir diabetis o fumar són, entre altres, els elements determinants per al desenvolupament de la malaltia vascular arterioscleròtica.

 

Quines són les MCV més freqüents?

Les dues manifestacions principals de l’malalties cardiovasculars són la cardiopatia isquèmica, és a dir, la malaltia coronària, i la malaltia cerebrovascular.

La primera és la causa principal de mortalitat en els homes, de la mateixa manera que l’cerebrovascular ocupa el primer lloc entre els motius de òbit de les dones.

A nivell global, aquestes malalties resulten més letals per a la població masculina: la taxa de mortalitat ajustada per edat és un 40% més gran en ells, encara que aquest percentatge ascendeix al 50% en el cas de la cardiopatia isquèmica i un 14% més en el de l’ictus.

De forma aproximada, es pot dir que anualment a Espanya pateixen un infart agut de miocardi unes 70.000 persones i prop de 100.000 pateixen un ictus. D’altra banda, un 8,5% dels espanyols majors de 55 anys (10,2% homes i 6,3% dones) presenta malaltia arterial dels membres inferiors.

La realitat és que les persones que pateixen malalties cardiovasculars solen tenir més d’un territori vascular afectat, el que demostra l’origen multifactorial i sistèmic de la malaltia.

El problema és que molts casos passen inadvertits o no es diagnostiquen de forma adequada. El fet que un terç dels pacients que pateixen un infart no arribi amb vida a un hospital, ens dóna idea de la importància de la prevenció cardiovascular per evitar que aquest tipus d’esdeveniments arribi a produir-se.

 

Com puc conèixer el meu risc cardiovascular?

El risc cardiovascular es defineix com a baix, moderat, alt o molt alt, en funció dels factors de risc quantificables, aquells que es poden mesurar amb algun test o prova analítica, que presenti cada persona.

Per acord científic, es parla d’un risc molt alt quan es té un 10% o més de probabilitats de presentar una malaltia coronària (mortal o no mortal) en els següents 10 anys; o també quan s’ha patit alguna malaltia cardiovascular (infart cardíac, embòlia cerebral o d’una altra localització).

 

Consells a tenir en compte:

Si el que es pretén és mantenir una bona salut cardiovascular, la recepta és la següent:

  • No fumar i evitar el tabaquisme “passiu”.
  • Realitzar una activitat física adequada (almenys 30 minuts al dia).
  • Portar un tipus d’alimentació saludable.
  • Evitar el sobrepès i l’obesitat.
  • Mantenir una tensió arterial per sota de 140/90 mmHg
  • Mantenir un colesterol total per sota de 200 mg / dl.

 

Estem a la seva disposició (consulta en línia):

Amb l’objectiu d’apropar la Cardiologia als pacients i en general a qualsevol persona interessada, els professionals del Futurmedic han posat en marxa un consultori online gratuït. Enviï’ns els seus dubtes o consultes i intentarem contestar-les el més aviat possible. Cada setmana publicarem una selecció de les consultes que ens semblin més interessants. En qualsevol cas, ha de comprendre que la finalitat d’aquest consultori és resoldre dubtes generals sobre les malalties i tractaments cardiovasculars, i en cap cas pot substituir una consulta mèdica real.